diabetestalk.net

Diabetes Tagalog

Ano Sintomas, Palatandaan, Senyales Ng Diabetes? Paano Ko Malalaman Kung Meron

Ano Sintomas, Palatandaan, Senyales Ng Diabetes? Paano Ko Malalaman Kung Meron

Ano sintomas, palatandaan, senyales ng diabetes? Paano ko malalaman kung meron Ang diabetes ay grupo ng mga sakit na nakakaapekto kung paano ginagamit ng katawan ang blood sugar (glucose). Importante ang glucose sa kalusugan dahil ito ang pinagmumulan ng enerhiya para sa mga cell na siyang bumubuo sa muscles at tissues. Ito rin ang punong pinagmumulan ng fuel ng ating utak. Kung ikaw ay may diabetes, ibig sabihin nitoy masyadong maraming glucose sa iyong dugo, at ang mga dahilan ay pwedeng iba-iba o di magkapareho. Maaring mauwi sa seryosong problema sa kalusugan ang pagkakaroon ng diabetes. Ang malalang diabetes ay ang type 1 diabetes at type 2 diabetes. May mga kondisyon naman na maari pang maagapan tulad prediabetes----kapag ang iyong blood sugar ay mataas kaysa normal, pero hindi masyadong mataas para maging diabetes---at gestational, na nangyayari sa pagbubuntis pero maaaring maresolba pagkatapos ng panganganak. Paano mo malalaman na ikaw ay may diabetes? Ang kadalasang sintomas ay ang pagkakaroon ng mataas na level ng glucose, kaysa normal. Ang mga sintomas ay pwedeng mild lamang, na maaring hindi mamalayan, lalung-lalo na sa mga type 2 na diabetes. Hindi nalalaman ng ibang tao na sila ay may diabetes na pala hanggang sila ay nagkakaroon na ng mga problema ng pangmatagalang pinsala nito. Sa type 1 diabetes, mabilis na nangyayari ang mga sintomas, sa loob ng ilang araw o linggo. Ang mga sintomas na itoy mas malala din. Ang dalawang tipo ng diabetes ay may mga parehong babala o sintomas. Pagkagutom at pagkahapo. Ginagawang glucose ng katawan ang mga pagkain na ating kinakain, na ginagamit naman ng cells para sa enerhiya. Pero kailangan ng cells ang insulin para maipasok ang glucose. Kapag ang katawan ay kulang, o walang masyadong insulin, o kapag hindi tinatanggap Continue reading >>

Diabetes And Oral Health Tagalog Language Dental Care

Diabetes And Oral Health Tagalog Language Dental Care

Diabetes at Kalusugan ng Ngipin at Bibig - Diabetes and Oral Health - Tagalog Ang diabetes ay nakakaapekto sa iyong buong katawan kasama na ang iyong mga ngipin at gilagid. Mas matindi pa ang epekto kapag hindi nakokontrol nang mabuti ang iyong blood sugar, ginagawang mas mahirap labanan ang mga impeksyong dulot ng bacteria. Kung hindi nakokontrol nang mabuti ang iyong mataas na blood sugar, maaari kang magkaroon ng mas maraming bacteria sa plaque kaysa sa karamihan ng mga tao. Mailalagay ka nito sa mas malaking posibilidad ng pagkakaroon ng mga problema sa kalusugan ng ngipin at bibig. Ang plaque ay malinaw na madikit na layer ng bacteria na naiipon sa mga ngipin. Kung hindi ito aalisin, maaari itong humantong sa pagkabulok ng ngipin at mga impeksyon, gaya ng sakit sa gilagid na gingivitis. Ang gingivitis ay unang antas ng sakit sa gilagid. Nagmumula ito sa pagkakaipon ng plaque at tartar (calcified plaque) sa mga ngipin, sa kahabaan ng linya ng gilagid. Kung mayroon kang diabetes, mas mahirap para sa iyong katawan na kontrolin ang bacteria sa plaque. ito ang dahilan kaya 3 hanggang 4 na beses na mas malaki ang posibilidad na magkaroon ng sakit sa gilagid ang mga taong may diabetes. Tiyaking magpatingin sa iyong dental professional kung mayroon ka ng alinman sa mga sintomas na ito: Kung hindi gagamutin ang gingivitis, maaari itong maging periodontitis. Mas malala itong anyo ng sakit sa gilagid. Sa paglipas ng panahon, dahil dito ay maaaring humiwalay ang iyong gilagid sa iyong mga ngipin, dahilan para maging mauga ang mga ngipin. Maaari ding makaapekto ang hindi magandang kalusugan ng ngipin at bibig sa diabetes. Kung mayroon kang impeksyon tulad ng gingivitis o periodontitis, makakaapekto ito sa iyong blood sugar. Kaya naman mahalagang magsagawa ng mga gawi para sa m Continue reading >>

Benefits Of Okra For Diabetes

Benefits Of Okra For Diabetes

What Is Okra? Okra, also known as “lady’s fingers” and “gumbo,” is a green flowering plant. Okra belongs to the same plant family as hibiscus and cotton. The term “okra” most commonly refers to the edible seedpods of the plant. Okra has long been favored as a food for the health-conscious. It contains potassium, vitamin B, vitamin C, folic acid, and calcium. It’s low in calories and has a high dietary fiber content. Recently, a new benefit of including okra in your diet is being considered. Okra has been suggested to help manage blood sugar in cases of type 1, type 2, and gestational diabetes. Incidences of diabetes diagnoses are only increasing, according to the Centers for Disease Control and Prevention. The verdict is out on whether okra can be used successfully as a direct diabetes treatment. However, the okra plant does have many proven health benefits. Read on to see if okra could be a viable part of your diabetes treatment plan. Studies on Okra and Diabetes Medical research on okra for diabetes management is still in early stages. We do know that according to one study, okra water improved the blood sugar levels of pregnant rats that had gestational diabetes. Roasted okra seeds, which have long been used in Turkey to treat diabetes, have also been studied and proven to have a positive effect on lowering blood sugar. Okra Benefit #1: Dietary Fiber Okra is high in fiber. Eight medium-sized pods are estimated to contain 3 grams of fiber. This bulk fiber quality has several benefits. It helps digestion, cuts hunger cravings, and keeps those who eat it fuller for longer. Foods that are high in fiber content are an important part of dietary treatment options for diabetes. Increased dietary fiber intake has been shown to promote better glycemic control a Continue reading >>

Anu-anong Uri Ang Diabetes At Ang Ibig Sabihin Nito?

Anu-anong Uri Ang Diabetes At Ang Ibig Sabihin Nito?

Anu-anong uri ang diabetes at ang ibig sabihin nito? May 13, 2016 Filed under Kalusugan Posted by Balita Online Mahigit 10 porsiyento ng mga babae sa U.S., edad 20-pataas, ay may diabetes, at karamihan sa kanila ay hindi natutukoy kung anong uri ng diabetes ang tinataglay sila, ayon sa Americal Diabetes Association. Ang pagkakaron ng diabetes ay hindi lang nakaaapekto sa pang araw-araw na gawain kundi pinatataas din nito ang posibilidad na magkaroon ng iba pang sakit, lalo na kapag hindi ito nagagamot. Mayroong tatlong klase ang diabetes type 1, type 2, at ang gestational at alinman sa mga ito ay maaaring makaapekto sa katawan sa ibat ibang paraan. Narito ang tatlong uri ng diabetes. Ang type 1 diabetes, kung tawagin ng iba ay insulin-dependent diabetes at kilala ring juvenile diabetes, ay isang kondisyon na ang pancreas ay hindi nagpoprodyus ng sapat o kahit anong insulin. Ang insulin ay isang hormone na kailangan ng katawan upang ang sugar (glucose) na patungo sa iyong cells ay mag-produce ng energy. Ang type 1 diabetes ay karaniwang nade-develop sa pagkabata, pero ito ay puwede rin sa matatanda. Kapag napapansin mo na ikaw ay palaging nauuhaw, madalas umihi, nakakaranas ng matinding pagkagutom, nagbabawas ng timbang, mabilis mapagod, at nanlalabo ang paningin, marapat lamang na komunsulta na sa doktor. Ito ang pinakakaraniwang uri ng diabetes. Sa uri na ito, ang katawan mo ay walang sapat na insulin o hindi ito nagagamit nang maayos. Sa simula pa lamang, ang iyong pancreas ay gumagawa ng maraming insulin, ngunit habang tumatagal ay hindi na sapat ang nagagawa nito. Walang insulin na magdadala ng glucose sa cells para sa energy, masosobrahan sa glucose. Ang mga sintomas nito ay kapareho sa Type 1, pero hindi malubha kundi mas paunti-unti. Ang Gestational diabetes ay Continue reading >>

Diabetic Nephropathy (kidney Disease)

Diabetic Nephropathy (kidney Disease)

Nephropathy is the deterioration of kidney function. The final stage of nephropathy is called kidney failure, end-stage renal disease , or ESRD. According to the CDC, diabetes is the most common cause of ESRD. In 2011, about 26 million people in the U.S. were reported to have diabetes, and more than 200,000 people with ESRD due to diabetes were either on chronic renal dialysis or had a kidney transplant. Both type 1 and type 2 diabetes can lead to diabetic nephropathy, although type 1 is more likely to lead to ESRD. There are five stages of diabetic nephropathy. The fifth stage is ESRD. Progress from one stage to the next can take many years. Hypertension , or high blood pressure, is a complication of diabetes that is believed to contribute most directly to diabetic nephropathy. Hypertension is believed to be both a cause of diabetic nephropathy, as well as a result of the damage that is created by the disease. As kidney disease progresses, physical changes in the kidneys often lead to increased blood pressure. Uncontrolled hypertension can make the progress toward stage five diabetic nephropathy occur more rapidly. The high blood sugar associated with diabetes also causes damage to the kidney through many different and complicated pathways. Most of this damage is directed toward the blood vessels that filter the blood to make urine. The onset and progression of diabetic nephropathy can be slowed by intensive management of diabetes and its symptoms, including taking medications to lower blood pressure. How can diabetic nephropathy be detected early? You should have your urine tested at regular intervals to check for a protein called albumin. Normally, urine should not have any albumin. Having even a small amount of albumin in your urine is a sign that early kidney dama Continue reading >>

Diabetes - Healthfinder.gov

Diabetes - Healthfinder.gov

These questions can help you start a conversation with your doctor about ways to prevent type 2 diabetes. Review Date: Wednesday, December 17, 2014 You can help prevent or delay type 2 diabetes by eating healthy foods and getting active. Diagnosing Diabetes and Learning About Prediabetes Before people develop type 2 diabetes, they almost always have "pre-diabetes" -- blood glucose levels that are higher than normal but not yet high enough to be diagnosed as diabetes. Learn how to manage your blood glucose to delay or prevent type 2 diabetes from developing. These four steps help people with diabetes understand, monitor, and manage their diabetes to help them stay healthy. Review Date: Wednesday, December 17, 2014 Describes what Type 2 diabetes is, its signs and symptoms, risk factors, tests, and what to do to prevent it and control it. Review Date: Wednesday, December 09, 2015 This publication discusses diabetes in American Indian/Alaska Native women. Find out if you are at risk for diabetes and prediabetes. Asian Americans are almost twice as likely to develop diabetes as the general population in the United States, and of those who develop the disease, more than 95% are diagnosed with type 2 diabetes. This page answers common questions about diabetes, a disease in which blood glucose levels are above normal. Information includes symptoms and types of diabetes, plus treatment and cure for the disease. Blood glucose monitoring is one of the best tools for keeping diabetes in control. Learn more about it. Learn about the use of complementary and alternative medicine (CAM) therapies to treat diabetes. For more information, talk to your heatlh care provider. Learn how to control your blood sugar before and during pregnancy to help prevent birth defects and other poor outc Continue reading >>

Diabetes In Children And Teens: Signs And Symptoms

Diabetes In Children And Teens: Signs And Symptoms

With more than a third of diabetes cases in the United States occurring in people over the age of 65, diabetes is often referred to as an age-related condition. But around 208,000 children and adolescents are estimated to have diabetes, and this number is increasing. Type 1 diabetes is the most common form of the condition among children and adolescents. A 2009 report from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) revealed that type 1 diabetes prevalence stands at 1.93 in every 1,000 children and adolescents, while type 2 diabetes affects 0.24 in every 1,000. In 2014, Medical News Today reported that, based on a study published in JAMA, rates of both type 1 and type 2 diabetes have increased significantly among American children and teenagers. The study found that incidence of type 1 diabetes in children aged up to 9 years increased by 21 percent between 2001 and 2009, while incidence of type 2 diabetes among youths aged 10-19 years rose by 30.5 percent. The researchers note: "The increases in prevalence reported herein are important because such youth with diabetes will enter adulthood with several years of disease duration, difficulty in treatment, an increased risk of early complications and increased frequency of diabetes during reproductive years, which may further increase diabetes in the next generation." Contents of this article: Here are some key points about diabetes in children. More detail and supporting information is in the main article. Type 1 and 2 diabetes are both increasing in the youth of America Often, the symptoms of type 1 diabetes in children develop over just a few weeks If type 1 diabetes is not spotted, the child can develop diabetic ketoacidosis (DKA) What is diabetes in children? Type 1 diabetes in children, previously called juve Continue reading >>

Facts About Diabetes

Facts About Diabetes

Diabetes is a metabolic disorder that means your body does not make enough insulin. Or it means that your body is not able to use the insulin it makes. Your body needs the hormone insulin to change blood sugar (glucose) into energy. Without insulin, too much glucose collects in your blood. Diabetes may alsobe a result of other conditions. These include genetic syndromes, chemicals, medicines, pancreatitis,infections, and viruses. Diabetes can be 1 of 3 types: type 1, type 2, or gestational. All 3 are metabolic disorders that affect the way the body uses (metabolizes) food to make glucose. Glucose is the main source of fuel for the body. Type 2 diabetes is often preceded by prediabetes. In prediabetes, blood glucose levels are higher than normal but not high enough to be defined as diabetes. But many people with prediabetes develop type 2 diabetes within 10 years, according to the National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Prediabetes also raises the risk for heart disease and stroke. You can delay or even prevent type 2 diabetes by making lifestyle changes. These include losing extra weight if you are overweight and getting more exercise. If you are overweight, losing 5% to 10% of your weight can make a difference. For exercise, aim for at least 150 minutes a week of physical activity. Dont let more than 2 days go by without being active. Experts recommend that all adults spend less time sitting and being inactive. This is especially important if you have type 2 diabetes. When sitting for long periods of time, get up for short sessions of light activity every 30 minutes. Insulin must be present for glucose to be able to move into the cells of the body. Insulin is made by your pancreas. Normally it is readily available to help move glucose into th Continue reading >>

Alamin: Paano Iiwasan Ang Mga Komplikasyon Ng Diabetes?

Alamin: Paano Iiwasan Ang Mga Komplikasyon Ng Diabetes?

ALAMIN: Paano iiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes? ALAMIN: Paano iiwasan ang mga komplikasyon ng diabetes? Tinatayang aabot na sa anim na milyong Pinoy ang may diabetes at pinangangambahang dumoble ang bilang na ito pagsapit ng taong 2040. Sa programang Good Vibes sa DZMM, sinabi ng endocrinologist na si Dr. Aileen Grace Salalima na maaaring magkaroon nito ang mga may family history na ng diabetes o iyong may miyembro ng pamilya na mayroon ng naturang sakit, mga taong mataas ang blood pressure at cholesterol, mga sobra ang timbang, at mga sedentary ang lifestyle o hindi masyadong nag-eehersisyo. BASAHIN: Ilang may diabetes, hindi batid na may sakit dahil walang sintomas Paliwanag ni Salalima, maaaring magkaroon ng komplikasyon ang diabetes mula ulo hanggang paa dahil dumadaloy ang dugo sa buong katawan. Ang ating katawan, alam naman natin na mula ulo hanggang paa may dumadaloy na dugo. So ang normal na consistency ng blood sa ating katawan ay dapat kasing-labnaw lamang ng tubig. So imagine if you have a glass of water, and then you put sugar sa ating isang baso ng tubig, the more sugar that you put in that glass of water, mas lalapot po nang lalapot yung tubig na yun. So ganon po yung nangyayari sa ating pasyenteng diabetic. Habang pataas nang pataas ang kanilang blood sugar, palapot nang palapot po yung dugo na dumadaloy from head to foot, paliwanag niya. Maging ang utak aniya ay hindi lusot sa komplikasyon ng diabetes dahil may mga blood vessels na maaaring mabarahan at puwedeng maging sanhi ito ng stroke. Bukod dito, 20% aniya ng mga may diabetes ang may katarata habang 10% naman ang mga may komplikasyon sa retina na maaaring mauwi sa pagkabulag. Dahil hindi maganda yung daloy ng dugo sa area na yun, ang nangyayari, natutuklap yung retina, yung tinatawag naming Continue reading >>

Diabetes Mellitus

Diabetes Mellitus

"Diabetes" redirects here. For other uses, see Diabetes (disambiguation). Diabetes mellitus (DM), commonly referred to as diabetes, is a group of metabolic disorders in which there are high blood sugar levels over a prolonged period.[7] Symptoms of high blood sugar include frequent urination, increased thirst, and increased hunger.[2] If left untreated, diabetes can cause many complications.[2] Acute complications can include diabetic ketoacidosis, hyperosmolar hyperglycemic state, or death.[3] Serious long-term complications include cardiovascular disease, stroke, chronic kidney disease, foot ulcers, and damage to the eyes.[2] Diabetes is due to either the pancreas not producing enough insulin or the cells of the body not responding properly to the insulin produced.[8] There are three main types of diabetes mellitus:[2] Type 1 DM results from the pancreas's failure to produce enough insulin.[2] This form was previously referred to as "insulin-dependent diabetes mellitus" (IDDM) or "juvenile diabetes".[2] The cause is unknown.[2] Type 2 DM begins with insulin resistance, a condition in which cells fail to respond to insulin properly.[2] As the disease progresses a lack of insulin may also develop.[9] This form was previously referred to as "non insulin-dependent diabetes mellitus" (NIDDM) or "adult-onset diabetes".[2] The most common cause is excessive body weight and insufficient exercise.[2] Gestational diabetes is the third main form, and occurs when pregnant women without a previous history of diabetes develop high blood sugar levels.[2] Prevention and treatment involve maintaining a healthy diet, regular physical exercise, a normal body weight, and avoiding use of tobacco.[2] Control of blood pressure and maintaining proper foot care are important for people with t Continue reading >>

Diabetes In Tagalog, Translation, English-tagalog Dictionary

Diabetes In Tagalog, Translation, English-tagalog Dictionary

translation and definition "diabetes", English-Tagalog Dictionary online The inability of the body to produce, or the inability to metabolize, the human hormone insulin. Diabetes insipidus, usually a disorder of the pituitary gland, leading to a form of type II diabetes. A group of metabolic diseases whereby a person (or other animal) has high blood sugar due to an inability to produce, or inability to metabolize, sufficient quantities of the hormone insulin. Diabetes insipidus, a condition characterized by excessive thirst and excretion of large amounts of severely diluted urine. An heterogeneous group of disorders in which blood glucose (sugar) levels are elevated. a polygenic disease characterized by abnormally high glucose levels in the blood; any of several metabolic disorders marked by excessive urination and persistent thirst en The fact is, many who are slim suffer from mental and emotional stress, cardiovascular diseases, diabetes, and other conditions that are aggravated by a lack of enough exercise. tl Ang totoo, maraming balingkinitan ang katawan ang dumaranas ng mental at emosyonal na kaigtingan, mga sakit sa puso, diyabetis, at iba pang sakit na lumalala dahil sa hindi pag-eehersisyo nang sapat. en Sophisticated techniques are being used to identify genes that predispose people to weight gain and to diseases like diabetes. tl Gumagamit ng masalimuot na mga pamamaraan upang matukoy ang mga gene na nagiging sanhi ng sobrang timbang ng mga tao at ng mga sakit tulad ng diyabetis. en How the Bible Can Help Diabetes Sufferers tl Kung Paano Makatutulong ang Bibliya sa mga May Diyabetis en When the doctor told me that I was at high risk for diabetes! tl Nang sabihin sa akin ng doktor na nanganganib akong magkadiyabetis! en It is a common misconception that eating Continue reading >>

Gestational Diabetes

Gestational Diabetes

During pregnancy, your body undergoes significant changes and sometimes those changes may create potential problems for you or your baby. Gestational diabetes is one example of a serious condition that can develop during pregnancy. Like other types of diabetes , it affects the way your cells use sugar. Gestational diabetes develops around the 24th week of pregnancy due to hormonal changes that help the baby develop and grow. Almost all of them impair the action of insulin, a hormone that helps sugar (glucose) in blood move from your bloodstream into your cells. The extra glucose in the mothers blood crosses through to the placenta, causing high blood glucose levels in your baby. At birth, babies born from mothers with gestational diabetes may experience low blood glucose levels because of the extra insulin. They also have a higher risk for breathing problems. As children, they are at risk for obesity. As adults, they are at risk for developing type 2 diabetes. Gestational diabetes does not cause any noticeable symptoms for most expectant mothers. However, symptoms that may you might experience are the same as other types of diabetes and can include: Mercy physicians are experts in screening for, diagnosing and treating gestational diabetes and any related health complications. Your doctor will check for it during your prenatal exams, so it is important that you go to all of your appointments. The screening for gestational diabetes is a simple non-fasting, oral glucose tolerance test where the mother drinks a glucose drink and is tested to see how much of the sugar her body has processed. If the blood glucose level from this test is found to be elevated, the mother will take a second test, known as a fasting oral glucose tolerance test that will check fasting blood gluc Continue reading >>

Resources For Aanhpis

Resources For Aanhpis

Control Your Portions (Korean) provides unique way to remembering food portions. Two Reasons I Find Time to Prevent Diabetes: My Future and Theirs Tip Sheet is available in 15 different languages. Order or download from NDEP to learn how to prevent diabetes. 4 Steps to Managing your Diabetes For Life is available in 15 different languages.Order or download from NDEPto learn more about how to live with diabetes. Association of Asian and Pacific Community Health Organizations (AAPCHO) The BALANCE Program (Building Awareness Locally and Nationally through Community Empowerment) provides technical assistance to increase awareness of diabetes in Asian American and Pacific Islander communities. Joslin Diabetes Center's Asian Americans Diabetes Initiative Joslin Diabetes Center's Asian American Diabetes Initiative Web site offers interactive tools dedicated to improving diabetes awareness and management for Asian Americans. The American Association of Physicians of Indian Origin Asian Indian Guide to Health, Nutrition and Diabetes provides nutrition information for Asian Indians, compiled by dietitians Seattle and King County REACH Coalition Diabetes Meal Planning and Healthy Recipes provides tools available in Cambodian, Chinese, Japanese, Korean, Samoan, Somali, Tagalog and Vietnamese. SPIRAL (Selected Patient Information Resources in Asian Languages) offersdetailed health information in Chinese, Hmong, Khmer, Korean, Laotian, Thai and Vietnamese. The National Library of Medicine has more information about diabetes, health and well-being of Asian Americans in the United States. Continue reading >>

Mga Dapat Malaman Tungkol Sa Sakit Na Diabetes Ikalawang Bahagi

Mga Dapat Malaman Tungkol Sa Sakit Na Diabetes Ikalawang Bahagi

Mga taong may namanang ganitong klase ng sakit o hereditary Stress( ang pagbubuntis ay maaring porma o pagmumulan ng stress) Pag-aalala o pagkabahala (ang may edad 40 pataas ang higit na nakararanas ng ganito Pagkakasakit sa lapay (impeksyon na galing sa mikrobyo na nagdadala ng sakit na pancreatitis,malignanteng tumor sa lapay at TB sa lapay Pagkakasakit sa apdo,thyroid,pituitary at sakit sa atay Pagkakaroon ng hindi matukoy na pinagmumulan ng insulin inhibitor May kinalaman sa nutrisyon(mga taong aktibo na naging mataba dahil huminto sa pag-eehersisyo at lumakas sa pagkain. Ang parehong nabanggit na uri ng diyabetis ay ganap na mataas sa asukal sa dugo, kalagayan ng tinatawag na hyperglycemia. Gayunpaman, masama rin pag biglang baba ng dugo o Hypoglycemia. Sa loob ng mahabang panahon ng pagkakaroon ng gamutan ng diyabetes nakakapinsala ito sa retina ng mata, bato, nerbyo at mga daluyan ng dugo. Pinsala sa retina mula sa diyabetis (diabetic retinopathy) ay isang nangungunang sanhi ng pagkabulag. Pinsala sa bato mula sa diyabetis (diabetic nephropathy) ay pinsala sa nerbiyos mula sa diyabetis (diabetic neuropasiya) ay isang nangungunang sanhi ng paa sugat at ulcers, na madalas humantong sa mga paa at binti na nangangailangan ng amputation o pagputol ng parte na apektado. Nagkakaroon ng operasyon na amputation pag oras na nagkaroon ng sugat na hindi gumagaling dahilan sa dindi maayos na pagdaloy ng dugo dahil ito ay lumapot dahil sa sobrang taas ng sugar at tuluyang nabubulok kaya ang magiging lunas ay pagputol ng bahagi na apektado bago pa ito lumala. Ang Pinsala sa sistemang nerbiyos (Nervous system ) ay maaaring humantong sa paralisis ng tiyan (gastroparesis), pagtatae, at kawalan ng kakayahan upang kontrolin ang tibok ng puso at presyon ng dugo na malaking pagbabago Continue reading >>

Managing Diabetes For The Filipino Lifestyle

Managing Diabetes For The Filipino Lifestyle

Managing Diabetes for the Filipino Lifestyle. current menu item Managing Diabetes for the Filipino Lifestyle This special one-session class is taught in English and Tagalog with consideration for the Filipino lifestyle. Our team with two Filipino-American physicians will explore the five key areas of type 2 diabetes management; Location: Kaiser Permanente Union City MOB Building 1st floor Room: B1A B1B near the cafeteria and the coffee cart This is a covered benefit for Kaiser Permanente Members only For more information or to register, please call the Health Education Department at (510) 454-4536 or (510) 675-2115 Other Languages. external page 2018 Kaiser Permanente Most features are available only to members receiving care at Kaiser Permanente medical facilities. Kaiser Permanente health plans around the country: Kaiser Foundation Health Plan, Inc., in Northern and Southern California and Hawaii Kaiser Foundation Health Plan of Colorado Kaiser Foundation Health Plan of Georgia, Inc., Nine Piedmont Center, 3495 Piedmont Road NE, Atlanta, GA 30305, 404-364-7000 Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic States, Inc., in Maryland, Virginia, and Washington, D.C., 2101 E. Jefferson St., Rockville, MD 20852 Kaiser Foundation Health Plan of the Northwest, 500 NE Multnomah St., Suite 100, Portland, OR 97232 Kaiser Foundation Health Plan of Washington or Kaiser Foundation Health Plan of Washington Options, Inc., 601 Union St., Suite 3100, Seattle, WA 98101 Continue reading >>

More in diabetes